Ceník pro žáky / studenty

 

Zařízení školního stravování Jaroměř
Na Karlově 181, 551 01 Jaroměř
IČO 70926719

 

CENÍK PRO ŽÁKY ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ platný od 1.9.2022

 VĚKOVÁ SKUPINA

DOTOVANÁ CENA SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKY

PLNÁ CENA  SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKY

 ŽÁCI 15 A VÍCE LET 

33,00 Kč

65,00 Kč

 

OBĚDY VYDÁVANÉ VE ŠJ

 VĚKOVÁ SKUPINA

DOTOVANÁ CENA OBĚDA

PLNÁ CENA OBĚDA

 ŽÁCI 7 - 10 LET

32,00 Kč

84,00 Kč

 ŽÁCI 11 - 14 LET

35,00 Kč

87,00 Kč

 ŽÁCI 15 A VÍCE LET

38,00 Kč

90,00 Kč

 

OBĚDY VYDÁVANÉ NA GYMNÁZIU-pouze pro studenty gymnázia

 VĚKOVÁ SKUPINA

DOTOVANÁ CENA OBĚDA

PLNÁ CENA OBĚDA

 ŽÁCI 7 - 10 LET

32,00 Kč

82,00 Kč

 ŽÁCI 11 - 14 LET

35,00 Kč

85,00 Kč

 ŽÁCI 15 A VÍCE LET

38,00 Kč

88,00 Kč

 

 VĚKOVÁ SKUPINA

   DOTOVANÁ CENA VEČEŘE SE SVAČINOU

PLNÁ CENA VEČEŘE

 ŽÁCI 15 A VÍCE LET 

51,00 Kč

117,00 Kč

 

 VĚKOVÁ SKUPINA

DOTOVANÁ CENA II. VEČEŘE

PLNÁ CENA II. VEČEŘE

 ŽÁCI 15 A VÍCE LET

20,00 Kč

28,00 Kč

 

CENA ZDRAVÉ SVAČINKY 

pro malý zájem neposkytujeme

Ceny jsou uvedeny včetně Dph.

Dle § 1, odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, a § 122, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškoním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) se poskytuje dětem v mateřských školách, žákům základních a středních škol školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. Dle § 4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení považuje za pobyt ve škole a žák/dítě má v tento den nárok na dotovanou stravu. V době nepřítomnosti žáka ve škole/školce je možnost vyzvednutí jeho stravy do jídlonosičů, tato odebraná strava je určena k okamžité spotřebě dle § 37, odst. 4 vyhlášky 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů a není možno ji uchovávat a skladovat.

V době prázdnin stanovených MŠMT jsou obědy automaticky odhlášeny. Pokud mají rodiče zájem o zajištění stravy v těchto dnech musí uhradit plnou cenu stravy. Totéž se týká stravování dětí od druhého dne nemoci. Rozepsaná kalkulace je k nahlédnutí u ředitelky zařízení školního stravování.

V Jaroměři dne 08.08.2022

Balcarová Jana
ředitelka