Objednání obědů / odhlášení obědů


Objednání obědů

Strávník, který má zaplacené obědy má automaticky objednáno jídlo č.1. Pokud si chce strávník vybrat jídlo č.2 má možnost si ho objednat u elektronického PC boxu přímo ve školní jídelně, u okénka kanceláře, telefonicky a nebo na webových stránkách www.e-jidelnicek.eu  a to jeden stravný den předem do 13hod.

 

Odhlášení obědů


může strávník provádět samostatně u PC boxu ve školní jídelně, u okénka kanceláře, telefonicky a nebo na stránkách www.e-jidelnicek.eu  jeden stravný den předem do 13 hodin.
Obědy dětem nejsou automaticky odhlašovány v  případě školních výletů a jiných volen která nejsou stanovena MŠMT.
 
V případě, že strávník čip zapomene, o objednanou stravu nepřijde. Dostane náhradní stravenku, kterou má možnost si vytisknout přímo u PC boxu ve školní jídelně na Karlově, k tomuto je však nutné znát své přihlašovací údaje kterými se přihlašuje i doma. Neví-li si strávník rady u Pc boxu dojde si k okénku kanceláře šj, kde mu zaměstnanec šj pomůže problém vyřešit.
Na gymnáziu a ve šj v Josefově si strávníka pracovník provozu vyhledá v počítači přímo u výdejního okénka a stravu mu vydá na základě jeho objednávky.