Objednání obědů / odhlášení obědů

Přihlášky / odhlášky lze provádět 1 stravný den předem na následující stravný den a to nejpozději do 12:30

Strava je automaticky odhlašována pouze v případě prázdnin vyhlášených MŠMT. V případě výletů, ředitelských volen a jiných volen, která nejsou vyhlášená MŠMT si stravu odhlašuje každý sám ve výše uvedeném časovém úseku.


Objednání obědů

Strávník, který:

- platí hotově má přihlášené obědy jak si při placení nahlásí paní u okénka nebo případně jak si sám přihlásí / odhlásí.

- platí převodem má přihlášený chod č. 1 po dobu co mu dají peníze po připsání peněz na stravovací účet od následujícího stravného dne

- platí inkasem má přihlášený chod č. 1 vždy na celý měsíc

Přihlášení / odhlášení ZDE