Přihlášení se ke stravování / odhlášení se ze stravování


Přihlášení se ke stravování:

Všichni strávníci musejí vyplnit přihlášku ke stravování. Tuto přihlášku si lze na těchto stránkách přímo vytisknout anebo osobně vyzvednout v kanceláři šj. Vyplněnou přihlášku odevzdají do kanceláře šj, kde složí vratnou zálohu za stravovací čip v hodnotě 130 Kč.  Přihlášku si lze také vyplnit přímo na stránkách www.e-jidelnicek.eu, kde lze elektronicky vyplnit a i odeslat, přesto je nutné se osobně do jídelny dostavit, zakoupit čip a první platbu provéste v hotovosti.

Platbu za stravu musí mít strávník uhrazenou nejpozději den předem do 12:30 hod.

přihláška ke školnímu stravování   [DOC]

 

Odhlášení se ze stravování:

V případě odhlášení strávníka ze stravování musí zákonný zástupce strávníka případně sám strávník je-li již plnoletý vyplnit formulář  " žádost o ukončení stravování", který obdrží v kanceláři šj nebo na těchto stránkách viz níže. Tento řádně vyplněný formulář se musí dopravit do kanceláře šj a na základě tohoto odhlášení ze stravování bude vrácen přeplatek způsobem jakým byl na stravovací konto zaplacen a zároveň je možné vrátit i plně funkční čip.Vratná záloha za čip nebude vrácena bez řádně vyplněného formuláře odhlášení ze stravování.

Vratná záloha za čip bez vyplněného formuláře odhlášení ze stravování může být  vrácena pouze v případě, že strávník opět nalezne již původně ztracený čip a stále mu zůstává plně funkční čip nový.

ukončení stravování   [DOC]