Zařízení školního stravování Jaroměř     

DOTAČNÍ PROJEKT - OBĚDY DO ŠKOL

PODMÍNKY PRO ZAPOJENÍ SE:

  • Do kanceláře školní jídelny nám přinesete platné aktuální potvrzení

o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí.  Toto potvrzení obdržíte na úřadu práce a je nutné ho mít vystavené v daném měsíci kdy se přijdete k nám do jídelny zapsat.

  • U nás v jídelně vám k podpisu předložíme čestné prohlášení, které je nutné podepsat. Berete tak na vědomí, že v případě opakovaného neodhlášení a neodebírání objednané stravy ( kterou si sami řádně přihlašujete ) bude vaše dítě z projektu bezplatného stravování vyřazeno.
  • Při zápisu do tohoto dotačního projektu řádně vyplníte přihlášku ke stravování, zakoupíte si stravovací čip a vložíte na stravovací konto svého dítěte částku v min. výši 200,--Kč. Berete tímto na vědomí, že z této částky se budou hradit řádně neodhlášené obědy. Za řádně neodebraný oběd se považuje oběd, který od druhého dne nebyl potvrzen stravovacím čipem. Na obědy je tedy důležité chodit se stravovacím čipem a řádně stravu u výdeje čipovat. Nárok na dotovanou stravu máte pouze v případě přítomnosti dítěte ve škole. Od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve škole je možné si oběd odebrat již pouze za plnou cenu oběda. Po vyčerpání vložené částky budete osloveni o navýšení si stravovacího kreditu, abychom vás z projektu nemuseli vyřadit. V případě vyřazení bude vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci. V tomto projektu je omezený počet míst.

S výše uvedenými podmínkami souhlasím a níže svobodně podepisuji.