Výdej stravy

Výdej obědů 

  • od 11:00 hod do 11:15 hod. - cizí strávníci a odběr do jídlonosičů
  • od 11:15 hod do 14:20 hod. - děti a zaměstnanci škol

Pokud není ve vyjimečných případech uvedeno jinak. Tato informace je vždy včas vyvěšena na dveřích školní jídleny a na úvodní straně těchto webových stránkách.